Tilbage til bykortet

"Hanfuglen Victoria"

KUNSTVÆRKETS NAVN: " Hanfuglen Victoria"

KUNSTVÆRKETS ART: Granitskulptur formet som en fugl.

PLACERING: Ved indgangen til Aulum Mølle

UDFØRT AF KUNSTNER: Flemming Holm, Hjørring

OPSTILLET ÅR OG ANLEDNING: I maj 1995 samtidig med afslø- ringen af "Black Lady", som blev skænket Aulum Handelsforening af Herning Folkeblads Fond ved Folkebladets jubilæum i 1994

CA. PRIS/VÆRDI: Ikke oplyst.

BETALT AF: Skulpturen blev "givet med i købet" sammen med "Black Lady" af kunstneren Flemming Holm.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Dette er "Hanfuglen Victoria", og den skal stå her og vogte på jeres dejlige kulturmølle, sagde Flemming Holm ved afsløringen.

Tilbage bykortet