"Kundskabens Træ"

Tilbage til bykortet

ANDRE BEMÆRKNINGER: Jonna Sejg født 1924 og død omkring år 2000.
Solen er symbol på livet, fuglene er symbol på naturen, bøgerne er symbol på viden og menneskene på det mennesskeskabte.
Gavludsmykningen er i forfald og trænger til reparation. Da bygningen ikke længere ejes af kommunen, er ejerforholdet til kunstværket uklart.

Jonna Sejg stammer fra et kunstnerhjem, hvor begge forældre var malere og medstiftere af Corner.

Hun var i 1964 medstifter af gruppen Malerpigerne, der malede, udstillede og rejste sammen.

I efteråret 2007 blev kunstværket taget ned og renoveret for 34.000 kr betalt af Herning Kommune og udført af Jyda Sign i Aulum. Det skete i forbindelse med, at den private ejer af bygningen fik gavlen omfuget.
Hermed ligger det fast, at kunstværket ejes af Herning kommune selvom det hænger på en privatejet bygning.KUNSTVÆRKETS NAVN: "Kundskabens Træ"

KUNSTVÆRKETS ART: Gavludsmykning i jern og farvede kunststofplader. Kunstværket viser et træ, en skinnende sol, en åben og lukkede bøger, mennesker på vej og flyvende fugle.

PLACERING: På den udvendige vestgavl af det tidligere bibliotek, men nuværende fysioterapeutklinik, Jyllandsgade 5, Aulum.

UDFØRT AF KUNSTNER: Maler og billedhugger Jonna Sejg, Dybe.

OPSTILLET ÅR OG ANLEDNING: Omkring 1980, hvor biblioteket bliver flyttet til denne bygning.

CA. PRIS/VÆRDI: Har ikke kunnet opspore en pris.

BETALT AF: Aulum-Haderup Kommune efter indstilling fra kommu-nens kulturudvalg.

Tilbage bykortet