Moderfår med lam

Tilbage til bykortet


KUNSTVÆRKETS NAVN: "Moderfår med lam"

KUNSTVÆRKETS ART: Granitskulptur af moderfår med lam

PLACERING: Foran indgangen til Landbrugscentret, Rugbjergvej 6, Aulum

UDFØRT AF KUNSTNER: Billedhuggeren Henrik Voldmester, Husby

OPSTILLET ÅR OG ANLEDNING: Den 12. december 1997. Da Hedeboernes samvirkende landøkonomiske Foreninger (H.s.l.F.) i 1991 havde 50 års jubilæum, blev der oprettet en fond for de midler man fik i kontante gaver. For disse midler skulle der købes en skulptur til pladsen foran Landbrugscentret.

CA. PRIS/VÆRDI: 45.000 kr

BETALT AF: Hedeboernes s.l. Foreningers jubilæumsfond

ANDRE BEMÆRKNINGER: Efter jubilæet i 1991 ansøgte man i de kommende år flere fonde og institutioner om yderligere midler, og blev doneret ca. 10.000 kr i alt. Rent symbolsk kunne moderfåret være Landbrugscentret, som landmanden = lammet støtter sig til. Skulpturen tilhører Landbrugscentret.

Tilbage bykortet