Banner link til forsiden

Herning Folkeblad lørdag 8. februar 2003:

Nu kommer møllen til at ligge frit!

et aftenbillede af møllen

Kommunalbestyrelsen ventes på tirsdag at frigive pengene til nedrivning af møllehuset.

Aulum Mølle vil i løbet af foråret komme til at ligge frit på sin plads midt i Aulum by. På tirsdag ventes kommunalbestyrelsen at frigive de nødvendige midler, så møllehuset ved foden af møllen kan rives ned og give mere luft omkring den gamle mølle.

Den såkaldte "bygningsfornyelsesbeslutning" for ejendommen Møllestræde 2 har været en tid undervejs.

Allerede først i december traf kommunalbestyrelsen beslutningen om, at ejendommen skal rives ned, og at der efter nedrivningen skal etableres en plads med stenbelægning, mens restarealet skal planeres og tilsåes med græs.

Siden har beslutningen været offentliggjort, og der kom ingen indsigelser eller ændringsforslag til planerne.
Gennemførelsen af beslutningen er budgetteret til at koste 600.000 kr.


Under forvandling

møllehuset ved møllen
Møllen med møllehus 21.02.2003 Møllen uden møllehus 14.04.2003

Med nedrivningen og etableringen af den nye plads kommer der atter liv i området, hvor den gamle mølle selv undergår en forvandling. Som møllen ser ud i dag ligner den en grim ælling, da møllevingerne er fjernet og selve møllehatten er på Sjælland for at blive restaureret.
Der skal dog også meget til, før møllen igen bliver så smuk som en svane.

Hos møllebygger Jens Jørgensen på Sjælland vil hatten få påmonteret spåner i stedet for tagpap, og der skal fremstilles nye aksler og lejer. Vingerne var i så dårlig stand, at de måtte kasseres, og i stedet skal der fremstilles nye. Vingeprojektet er dog den del af restaureringen, der ligger længst ude i fremtiden.

Men allerede til marts starter monteringsarbejdet med at erstatte den gamle mølleomgang, der sidder i seks meters højde, så man atter kan gå rundt om møllen. Til maj-juni vil møllehatten komme på plads, og hele renoveringen ventes afsluttet først i august.

af Helge Knudsen, journalist