Henrik Bank m/band

«The Journey» er resultatet af flere års sangskrivning og er blevet til efter et par rejser til den amerikanske countr-y musiks hovedstad Nashville - hvor -al bummet er indspillet.
Stilen er en blanding af Folk og amer-i kansk country-pop - med en skøn blan- ding af flotte ballader og lækre uptem- po sange. Et gennemgående træk er melodiøsiteten som gennemsyrer samt- lige sange på albummet.

1

november 2018

kl. 19:30

Entre

Ikke medlem: 175,-

Medlem: 150,-