Aulum Mølles Historie

moeller-manden

Aulum Mølle stod færdigbygget i 1908, den er en hollandsk mølle af typen "Galleri-hollænder". Opførelsen havde ikke været uden problemer, for da møllebyggeren, Chr. Jul Nielsen fra Holstebro kom med det færdighuggede tømmer, dumpede trækonstruktionen ned inden i det opførte murværk.

 

Møllebyggeren mente ikke det var hans fejl, så mureren måtte mure endnu 2½ meter skråt indad fra alle sider. Det er grunden til at Aulum Mølle så høj og slank.

Aulum_M_lle1

Dengang med

Ejeren gårdejer Jeppe Petersen bortforpagtede møllen til forskellige møllere, indtil den i 1925 blev overtaget af Niels Thomsen Mikkelsen, der med stor dygtighed drev den indtil 1947.

 

Det blev stabile år, hvor de tilstødende møllebygninger blev opført. I 1931 blev der indkøbt en dieselmotor, en "Deutz" på 40 HK og der blev indrettet valsemølleri samt installeret maskiner til fremstilling af havregryn, hønse- og kyllingefoder.

Aulum foderstof
kommer til møllen

I 1947 blev Aulum Foderstof skilt fra Brugsforeningen og flyttet om i møllen. Peter Lindholt, som var ansat i Brugs-foreningen, blev ansvarlig for driften i møllen.

 

Lis og Peter Lindholt boede med deres 3 børn i Møllehuset og de drev møllen helt frem til 1964, hvor de valgte at købe Købmand Olsens forretning ved jernbanen i Danmarksgade. I de år var der masser af aktivitet i møllen. I 1964 blev Thomas Hansen ansat som møller.


Efterhånden kneb det med at få møllen holdt vedlige.

moellere

Bagerst ses Peter Lindholdt, der overtog møllen i 1947

Lys i Aulum efter stormen

Under en storm i 1963 knækkede den ene vinge. Der blev lavet nye vinger og man fik den idé, at sætte lys i dem. Dermed blev møllen synlig også om natten, og efterhånden fik den status som byens vartegn.

Kunsten kommer til

I 1971 kom møllen i kommunal eje og kæmner Jørgen Jørgensen havde en vision om, at den kunne bruges til kunst. Han arbejdede på sagen og fik et kunstnerpar fra København til at flytte ind i møllehuset.


Møllen blev nu brugt som atelier og til udstillinger. Det førte til stiftelsen af Aulum-Haderup Kunstforening, der lige siden har afholdt kunstudstillinger i møllen.


I 1986 blev den sidste større restaurering til 230.000 kr.udført.

med_lys

Et flot syn fra Møllen

I mange år før renoveringen, var der monteret elpærer rundt på møllens vinger. Det gjorde, at vi altid, når vi kom hjem til byen en sen aften blev mødt med dette syn! Kom vi kørende på hovedvejen, var det et signal til både store og små, at nu var vi hjemme.


Det kan diskuteres, om det er den rette belysning, men der er ingen tvivl om, at det dengang var et særsyn for folk, der kom udefra og et hyggeligt syn for os.

VIL DU VIDE MERE?

Fakta om møllen

Hvor høj er møllen? Hvad er der på loftet?
og hvad er den lavet af?

NY TID, SAMME MØLLE

Renovering af møllen

Læs mere om vores arbejde med renoveringen af
møllen fra år 2000 til i dag

STØT ET STYKKE DANMARKS HISTORIE

Bliv medlem

For kun 100,- kr om året kan du støtte møllen og samtidig komme
til gode koncerter og events!