Møllelauget

Møllelaug er Aulum Mølles medlemmer og bestyrelse. Vi afholder årligt bestyrelsesmøde og giver rabatter til arrangementer og events i Møllen.

Resume generalforsamling 2019

Møllelaugets generalforsamling 9. februar 2019 forløb uden de store ændringer. ...

Resume generalforsamling 2017

Møllelaugets generalforsamling 11. februar 2017 forløb uden de store ændringer. ...

Om Møllelauget

Møllelauget har ca. 230 medlemsskaber og omkring 30 firmaer har tegnet sponsoraftale.
I 2016 blev den øverste del af møllen og vingerne tjæret og indvendig blev der malet vægge. Så det er i 2017 planen at male alle døre og vinduer. I efteråret har møllelauget fået bygget en aktivitetsplads på møllens nabogrund. Der mangler lige det sidste med beplantning, fliser m.m. Møllevingerne er i 2015 skiftet allerede efter godt 10 år. Stormen Bodil var skyld i skader på vingerne.

aulummoelle

Lej Aulum Mølle til dit egen arrangement

Møllen er velegnet til receptioner, små fester og sammenkomster, små koncerter – intim stemning.

blivmedlemafmoellen

Bliv medlem af Møllelauget

Møllelaug er Aulum Mølles medlemmer og bestyrelse. Vi afholder årligt bestyrelsesmøde og events i møllen.

Bestyrelsen

Formand: Jens Peder Kristiansen - gogjp@fiberpost.dk

Kasserer/udlejning: Finn Olesen – amolesen@email.dk

Næstformand: Solvejg Madsen – solvejgmadsen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem: Elsebeth Teilman – frey@privat.dk

Bestyrelsesmedlem: Erling Svendsen - svendsen@aulum.dk

Vil du være
medlem?